Miljöpolicy

Vi skall minska sin negativa miljöpåverkan så långt det är
ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Detta gör vi genom att:
• Öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor som berör oss.
• I första hand välja miljöanpassade maskiner, fordon och utrustning.
• Ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt.
• I första hand välja miljöanpassade kemikalier.
• Ständigt förbättra vår verksamhet.
• Samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition.
• Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet.

Denna policy omvärderas en gång per år efter att ny miljöutredning har gjorts.

Offert

Privatperson / Företag?

Område:

Tjänst:

Offert