Kvalitetspolicy

Vår ambition för kvalitet är att arbeta för att ständigt förbättra verksamheten.
Detta innebär att:

  • Företaget skall ha en brett kunnande och kompetens så att kunden bara skall behöva vända sig till en entreprenör för att erhålla helheten.
  • Vi skall med hjälp av strukturerade arbetssätt ta lärdom av det som sker och därigenom ständigt förbättra företaget.
  • Vi skall vara snabba och flexibla under alla förutsättningar och anpassa oss till våra kunders förutsättningar vid uppdrag.
  • Vi skall vara lyhörda och informativa till berörda parter i projektet även när
  • detta gäller lekmän.
  • Vi skall uppfylla gällande krav på kvalifikationer och ha gällande auktorisationer som berör vår verksamhet.
  • Våra kunder och leverantörer skall alltid erhålla fasta priser innan projektstart. Denna policy skall omvärderas varje år enligt våra rutiner.

Offert

Privatperson / Företag?

Område:

Tjänst:

Offert